Informacija apie komisijas ir darbo grupes (jų veikla)
 
 
Informacija apie komisijas ir darbo grupes (jų veikla)
 
 
 
 
 •   

  Medicinos etikos komisija

  Medicinos etikos komisija (toliau – komisija) sudaroma Poliklinikoje (toliau – Poliklinika), siekiant stebėti ir kontroliuoti, kaip laikomasi medicinos etikos reikalavimų, ir padėti spręsti iškilusias medicinos etikos problemas.

  Komisija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Europos Tarybos normatyviniais dokumentais bioetikos ir medicinos etikos klausimais, Lietuvos bioetikos komiteto rekomendacijomis bei šiais nuostatais. 

  Komisijos uždaviniai ir funkcijos

  • Stebėti, kaip Poliklinikoje laikomasi medicinos etikos normų, ir aiškinti jų prasmę bei turinį.
  • Priimti ir teikti Poliklinikos administracijai rekomendacijas medicinos etikos klausimais, sprendžiant iškilusius ginčus, konfliktines situacijas tarp medikų, medikų ir pacientų bei jų artimųjų.
  • Dalyvauti Poliklinikos administracijos darbe sprendžiant etinius klausimus.
  • Šviesti Poliklinikos sveikatos priežiūros specialistus, kitus darbuotojus, pacientus medicinos etikos klausimais.
  • Dalyvauti rengiant Poliklinikos teisės aktus bei vidaus dokumentus ir vertinti juos medicinos etikos požiūriu.
  • Teikti rekomendacijas apie etiškai tinkamą ir teisingą pacientų atranką gydyti, kai įstaigos galimybės yra ribotos.
  • Teikti rekomendacijas gyvenimo pradžios ir pabaigos etinių kolizijų atvejais.
  • Medicinos etikos požiūriu vertinti įstaigos gydytojų parengtus ligų diagnostikos ir gydymo protokolus, pagal kuriuos pacientams išgydyti, išgelbėti ar pratęsti jų gyvybę būtų skiriami nauji moksliškai pagrįsti, bet dar nustatyta tvarka neįregistruoti vaistai, naudojami neaprobuoti profilaktikos, diagnostikos bei gydymo metodai ir nauja medicinos aparatūra bei instrumentai, ir pritarti arba nepritarti šiems protokolams.
  • Medicinos etikos požiūriu vertinti ligų diagnostikos ir gydymo protokoluose nenumatytą gydymą, taikomą įstaigos sveikatos priežiūros specialistų pacientams išgydyti, išgelbėti ar pratęsti jų gyvybę, kai skiriami nauji moksliškai pagrįsti, bet nustatyta tvarka neįregistruoti vaistai, naudojami neaprobuoti profilaktikos, diagnostikos bei gydymo metodai ir nauja medicinos aparatūra bei instrumentai, ir jam pritarti arba nepritarti.

   

  Ar ši informacija Jums buvo naudinga?

   
 •   

  Gydymo taryba

  Informacija ruošiama.

  Ar ši informacija Jums buvo naudinga?

   
 •   

  Slaugos taryba

  Informacija ruošiama.

  Ar ši informacija Jums buvo naudinga?

   
 •   

  Darbo taryba

  Informacija ruošiama.

  Ar ši informacija Jums buvo naudinga?

   
 •   

  Korupcijos prevencijos komisija

  Informacija ruošiama.

  Ar ši informacija Jums buvo naudinga?