Nuotolinė sveikatos priežiūros paslauga
 
 
 
 

Nuotolinė sveikatos priežiūros (toliau – NSP) paslauga – ryšio priemonėmis teikiama šeimos gydytojo arba šeimos gydytojo komandos paslauga pacientui tiesiogiai nedalyvaujant gydytojo apžiūroje.

NSP paslaugos paskirtis – tęsti pacientui tyrimų, vaistinių preparatų ar medicinos pagalbos priemonių (įskaitant tuos, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis) (toliau – kompensuojamieji vaistai ir medicinos pagalbos priemonės (MPP)) skyrimą pacientui tiesiogiai nedalyvaujant gydytojo apžiūroje.

Pacientas ar jo atstovas prisiima atsakomybę už nuotoliniu būdu pateiktų duomenų apie paciento sveikatos būklę teisingumą.

Už savalaikį NSP paslaugos suteikimą pacientams atsako šeimos gydytojo komandos narys pagal teisės aktais nustatytą kompetenciją.

Pacientas ar jo atstovas pageidaujantis gauti NSP paslaugą skambina telefonu (8 5) 250 2000 į registratūros skambučių centrą.

 

NSP paslaugos metu šeimos gydytojo komandos narys pagal teisės aktais nustatytą kompetenciją gali:

 • tęsti suaugusiam pacientui anksčiau gydytojo paskirtų kompensuojamų vaistų ar MPP skyrimą, išrašant receptą pagal galiojančius teisės aktus, jei receptas išrašomas vaikui - ne ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui;
 • komentuoti pacientui ar jo atstovui atliktų tyrimų rezultatus bei pagal juos koreguoti gydymą, kompensuojamų vaistų ar MPP vartojimą, kai paciento būklė stabili;
 • skirti pakartotinius laboratorinius tyrimus pacientams.

NSP paslauga gali būti suteikta pacientui ne daugiau kaip 1 kartą. Suteikus NSP paslaugą pacientas sekantį kartą privalo atvykti pas šeimos gydytoją.

 

NSP paslauga gali būti neteikiama, jei:

 • pacientas nėra išreiškęs savo valios gauti NSP paslaugą pasirašydamas „Paciento sutikimą nuotolinei sveikatos priežiūros paslaugai“;
 • pacientui jau buvo suteikta NSP paslauga dėl tos pačios priežasties (pakartotinių tyrimų ir/ar kompensuojamų vaistų, ir/ar MPP skyrimo tęsimo). NSP paslauga negali būti teikiama 2 kartus iš eilės;
 • pacientas ilgiau nei 7 mėnesius nesilankė Poliklinikoje pas šeimos gydytojo komandos narį;
 • pacientas nenurodė telefono numerio, kuriuo pageidauja gauti NSP paslaugą;
 • pacientas nenurodė šeimos gydytojo komandos nario, kurio NSP paslaugą jis pageidauja gauti;
 • šeimos gydytojo komandos narys negali įsitikinti paciento ar jo atstovo pateikiamų duomenų apie sveikatą tikrumu;
 • prašoma paslauga nėra NSP paslauga, nes tai naujas gydymo atvejis arba prašoma paskirti kompensuojamų vaistų ar MPP, kurių pacientas anksčiau nevartojo;
 • šeimos gydytojo komandos narys negali įvertinti paciento sveikatos būklės be apžiūros.

Jei šeimos gydytojo komandos narys nusprendžia NSP paslaugos neteikti:

 • pacientas turi būti registruojamas šeimos gydytojo konsultacijai įprastine tvarka;
 • apie atsisakymo suteikti NSP paslaugą pacientui priežastį įrašoma paciento medicinos dokumentuose.

 

Ar ši informacija Jums buvo naudinga?