Komisija ligų sąsajai su dalyvavimu likviduojant ČAE avarijos padarinius
 
 
 
 

        Vadovaudamiesi 2019 m. vasario  6 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-160 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. V-19 „Dėl Specialistų komisijos ligų sąsajai su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius nustatyti sudėties, jos nuostatų, darbo reglamento ir ligų, kurių prasidėjimo arba paūmėjimo sąsają su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius turi nustatyti Specialistų komisija, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, informuojame, kad sudaryta naujos sudėties Specialistų komisija. Nuo 2019 m. kovo 1 d. komisijos veiklos dokumentai tvarkomi ir saugomi Radiacinės saugos centre. VšĮ Šeškinės poliklinika perdavė Radiacinės saugos centrui visą komisijos dokumentaciją. Dėl informacijos prašome kreiptis į Specialistų komisijos ligų sąsajai su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius nustatyti sekretorę, Radiacinės saugos centro vyr. specialistę Almą Minelgienę, tel. (8 5) 210 5817.

Ar ši informacija Jums buvo naudinga?