Paslaugų laukimo eilės
 
 
 
 

Vadovaudamiesi Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymu „Dėl asmenų registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių stebėsenos tvarkos aprašo ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių stebėsenos ataskaitų formų patvirtinimo“ 2014 m. spalio 28 d. Nr. 1K-287, pateikiame:  

2018 m. gruodžio mėnesio 
paslaugų laukimo eilės
 


2019 m. sausio mėnesio 
paslaugų laukimo eilės
 


2019 m. vasario mėnesio 
paslaugų laukimo eilės
 


2019 m. kovo mėnesio 
paslaugų laukimo eilės
 


2019 m. balandžio mėnesio 
paslaugų laukimo eilės
 


2019 m. gegužės mėnesio 
paslaugų laukimo eilės
 


 2019 m. rugpjūčio mėnesio 
paslaugų laukimo eilės
 
 

 

 

 

Ar ši informacija Jums buvo naudinga?