Paslaugų laukimo eilės
 
 
 
 

Vadovaudamiesi Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymu „Dėl asmenų registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių stebėsenos tvarkos aprašo ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių stebėsenos ataskaitų formų patvirtinimo“ 2014 m. spalio 28 d. Nr. 1K-287, pateikiame:

2018 m. gruodžio mėnesio paslaugų laukimo eilės
 
2019 m. sausio mėnesio paslaugų laukimo eilės
 

 

 

 

Ar ši informacija Jums buvo naudinga?