Iškvietimų į namus vykdymas
 
 
 
 

Iškvietimų į namus vykdymas

 

Viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos pacientams iškvietimus į namus vykdo budintis gydytojas pirmadieniais - penktadieniais nuo 11.30 val. iki 19.30 val., vadovaudamasis įstaigos kokybės vadybos numatytais iškvietimų į namus registruotais atvejais.

 

 1. Budintis gydytojas (Šeimos medicinos, vidaus ligų ir/ar vaikų ligų) atlieka vizitus į namus pas pacientus pagal šias, žemiau išvardintas, indikacijas:
 • sergantys vaikai nuo 0 iki 1 metų amžiaus (iškvietimus atlieka budintis vaikų ligų arba budintis šeimos medicinos gydytojas);
 • karščiuojantys pacientai (temperatūra daugiau nei 38,5º C ) ir kai neveikia temperatūrą mažinantys vaistai;
 • pacientai, kuriems ūmiai (24 val. laikotarpiu) sutriko judėjimo funkcija (pacientas negali savarankiškai judėti, išskyrus traumas);
 • pacientai, kuriems 24 val. laikotarpiu yra daugkartinis vėmimas ir viduriavimas (daugiau nei 10 kartų per parą),
 • pacientai, kuriems karščiavimo metu staiga atsiradę kūno bėrimai.
 1. Gydytojas odontologas vizitus namuose atlieka pas negalią turinčius pacientus, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) nustatytas 0-25 balų darbingumo lygis arba nustatyti dideli specialieji poreikiai (nuolatinės slaugos arba nuolatinės priežiūros poreikis), taip pat pas vaikus, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis.
 1. Oficialiai paskelbus gripo epidemiją, esant būtinybei, pagal iškvietimus į namus pas pacientus vykstama atskiru direktoriaus įsakymu.
 1. Apylinkės (Šeimos medicinos, vidaus ligų ar vaikų ligų) gydytojas vizitus į namus planuoja pats ir atlieka:
 • pas naujagimius, gavus informaciją apie jų išvykimą iš gimdymo namų ir atvykimą į namus, jei jų namuose neaplankė slaugytojas, Vaikų sveikatos tikrinimo tvarkos ,patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31d. įsakymu Nr.301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ ,nustatyta tvarka;
 • pas negalią turinčius pacientus, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis arba specialusis nuolatinės slaugos poreikis  tiek ūmiais, tiek kitais nenumatytais atvejais, kai būtinas sekimas.
 • taip pat pas vaikus, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis arba dideli spec. poreikiai tiek ūmiais, tiek kitais nenumatytais atvejais, kai būtinas sekimas.
 1. Antro lygio gydytojų specialistų iškvietimai į namus neatliekami.
 2. Gydytojai chirurgai vizitus į namus atlieka pagal apylinkės gydytojo kvietimą.
 3. Gydytojas psichiatras paciento namuose konsultuoja Psichikos sveikatos centre registruotus asmenis, kurie turi psichikos sutrikimų ar jiems įtariamas psichikos ir elgesio sutrikimas ir jie dėl senyvo amžiaus ar terapinės/ chirurginės patologijos nevaikšto ir patys negali atvykti į Polikliniką ar juos sunku transportuoti su lydinčiu asmeniu, bei kitais, teisės aktais numatytais atvejais. Iškvietimus į namus registruoja Psichikos sveikatos centro registratūroje apylinkės gydytojo, paciento ar  jo artimųjų, ar įgaliotų asmenų kvietimu, ar gavus raštišką pavedimą iš teisėsaugos institucijų įstatymų nustatyta tvarka.

Iškvietimai į namus registruojami įstaigos darbo metu (pirmadieniais - penktadieniais) nuo 7.00 iki 17.00 val. telefonu (8 5) 250 2000.

Pastaba. Visais kitais šioje Tvarkoje nenumatytais atvejais pacientas atvyksta į polikliniką pats, o esant sudėtingai arba konfliktinei situacijai iškvietimai į namus atliekami gydančio gydytojo arba skyriaus vedėjo sprendimu.

 

Ar ši informacija Jums buvo naudinga?