Dėl savarankiškai mokamų privalomojo sveikatos draudimo įmokų
 
 
 
 

Kas ir kaip turi mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas?

 

Privalomasis sveikatos draudimas – tai valstybinis draudimas, kuris yra mūsų sveikatos apsaugos sistemos finansavimo pagrindas. Visų, Lietuvoje nuolat gyvenančių ir Lietuvoje dirbančių, asmenų mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos, taip pat valstybės biudžeto kaupiamos Privalomojo sveikatos draudimo fonde ir tampa garantija apdraustiesiems, nes prireikus, jų sveikatos priežiūros išlaidos (bent jau didžioji dalis) iš šio fondo yra kompensuojamos.

Apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu – draudžiamieji privalomuoju sveikatos draudimu, kurie šio Įstatymo nustatyta tvarka moka arba už kuriuos yra mokamos šio Įstatymo nustatyto dydžio įmokos.

Privalomuoju sveikatos draudimu yra draudžiami:

1. Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje;

2. Laikinai Lietuvos Respublikoje gyvenantys užsieniečiai, jeigu jie teisėtai dirba Lietuvos Respublikoje, bei nepilnamečiai jų šeimos nariai;

3. Užsieniečiai, nurodyti LR sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 17 ir 18 punktuose.

Apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu laikomi:

1. Asmenys už kuriuos Įstatyme nustatyta tvarka yra mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos (LR Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1, 2, 3, 5 dalys) bei asmenys, kurie patys moka Įstatyme nustatytas privalomojo sveikatos draudimo įmokas (LR Sveikatos draudimo įstatymo 8 straipsnio 3 ir 4 dalys bei to paties įstatymo 17 straipsnio 4, 5, ir 6 dalys).

2. Valstybės lėšomis draudžiami asmenys (LR Sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalis).

Asmenys, kurie dirba arba vykdo savarankišką veiklą (pavyzdžiui, gauna darbo užmokestį, vykdo žemės ūkio ar kitą individualią veiklą, yra individualios įmonės savininkai ir panašiai), PSD įmokas moka nuo uždirbamų pajamų ir laikomi apdraustaisiais PSD.

Apdraustaisiais taip pat yra laikomi ir tie, kurie yra draudžiami valstybės lėšomis.

Savarankiškai PSD įmokas privalo mokėti nuolat Lietuvoje gyvenantys asmenys, jei jie:

- nedirba ir nevykdo jokios savarankiškos veiklos ir neuždirba pajamų;

- nėra PSD draudžiami valstybės lėšomis.

Asmenys, savarankiškai mokantys PSD įmokas, turi jas mokėti kas mėnesį, iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. PSD įmokos savarankiškai turi būti mokamos nuolat, kad nenutrūktų draudimo stažas.

Savarankiškai PSD įmokas mokantys asmenys pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus už save moka kas mėnesį 9 % minimalios mėnesinės algos dydžio PSD.

PSD įmokos – grynaisiais pinigais arba pavedimu – sumokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke „Swedbank“, AB, Banko kodas 73000. Lėšų gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752. Mokėjimo dokumente turi būti nurodomas įmokos kodas 1901.

 

Informacija parengta pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos informacinį pranešimą.

 

Ar ši informacija Jums buvo naudinga?