Naujienos
 •   
  2018-09-26

  Atsiprašome už nesklandumus!

 •   
  2018-09-26

  Rugsėjo 24 d. įstaigoje lankėsi garbingi svečiai

 •   
  2018-09-03

  Gerbiami pacientai, informuojame Jus, kad nuo 2018 m. rugsėjo 3 d. pradeda dirbti nauja šeimos gydytoja, kuri aptarnaus 24 apylinkė

 •   
  2018-08-22

  Gerbiami pacientai, informuojame Jus, kad nuo 2018 metų rugsėjo 17 dienos pradėsime rizikos grupių asmenų skiepijimą nuo sezoninio gripo

 •   
  2018-08-20

  DĖL LIGŲ SĄSAJOS SU DALYVAVIMU LIKVIDUOJANT ČAE AVARIJOS PADARINIUS

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. V-265 sudaryta komisija ligų sąsajai su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius nustatyti, kurios veikla organizuojama VšĮ Šeškinės poliklinika. Komisijos sekretorė - VšĮ Šeškinės poliklinikos Šeimos medicinos ir vidaus ligų skyriaus vedėja Natalija Šertvytienė (kontaktinis tel.(8 5)  252 5765). Prašome kreiptis 14.30-17.00 valandomis.

  Komisijos posėdis vyksta kartą per 3 mėnesius.

  Dokumentus komisijos svarstymui siųsti:

  Specialistų komisijai ligų sąsajai su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius nustatyti

  VšĮ Šeškinėspoliklinika

  Šeškinės g. 24

  LT-07156 Vilnius

  Pridedami šie dokumentai:

  1. Prašymas susieti ligų/mirties sąsają su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos asmens sveikatos istorijos išrašas apie sveikatos būklę (forma 027/a išduota šeimos gydytojo). Prašymo forma rasite paspaudę čia.
  2. pažymos apie darbingumo lygį (jei buvo išduota) kopija, patvirtinta notaro;
  3. pažyma apie darbą likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius ar kopija, patvirtinta notaro arba įrašų kopijos iš karinių dokumentų (su vertimu į lietuvių kalbą, jei išduota kita kalba);
  4. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notaro;
  5. asmens sveikatos istorijos išrašas apie nustatytus susirgimus (forma 027/a išduota asmenį gydžiusio šeimos ar gydančio gydytojo) nurodant ligų kodus pagal TLK-10-AM, ligų simptomų pradžios ir diagnozių nustatymo datas.
  6. Jei kreipiamasi dėl mirusio asmens papildomai pateikiama:
  • asmens mirties liudijimo kopija, patvirtintą notaro arba elektroninio mirties liudijimo kopiją, patvirtinta gydymo įstaigos spaudu;
  • patologinės anatomijos autopsijos arba teismo medicinos tyrimo duomenys (jei buvo daryta);
  • išvadų kopijos, jei asmeniui dar gyvam esant buvo anksčiau susietos ligos su dalyvavimu likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius;
  • asmens sveikatos istorijos išrašas apie nustatytus susirgimus (forma 027/a išduota asmenį gydžiusio šeimos ar gydančio gydytojo) nurodant ligų kodus pagal TLK-10-AM.
  • giminystės ryšį patvirtinančių dokumentų (teisę pateikti dokumentus turi: tėvai, įtėviai, kitos santuokos nesudarę sutuoktiniai, vaikai ir įvaikiai) notariškai patvirtintos kopijos.

  Pareiškėjai apie komisijos priimtą sprendimą informuojami raštu. Išvados siunčiamos registruotu paštu arba atiduodamos asmenims, atvykusiems atsiimti jų į polikliniką, 512 kab.,suderinus laiką telefonu (8 5)  2525762.

   

  Ar ši informacija Jums buvo naudinga?

   
 •   
  2018-08-16

  Informuojame buvusius vaikų ligų gydytojos Laimos Trainavičiūtės pacientus

 •   
  2018-08-16

  DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS VYKDOMOS INFORMACINĖS KAMPANIJOS „ŽINOTI SVEIKA“