Projektai
 
 
Projektai
 
 
 
 
 •   

  Šeškinės poliklinika sėkmingai įgyvendino projektą "SANTA-HIS ADAPTAVIMAS AMBULATORINEI GRANDŽIAI"
  Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika sėkmingai įgyvendino Regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamą projektą „SANTA-HIS adaptavimas ambulatorinei grandžiai“. Projekto tikslas – panaudojant šiuolaikinių informacinių ir ryšių technologijų galimybes, pagerinti pacientams teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, prieinamumą ir patikimumą, įdiegiant sveikatos priežiūros įstaigose (toliau - SPĮ) modernią informacinę sistemą ir sukuriant elektronines paslaugas pacientams.

  Pagrindinis „SANTA-HIS adaptavimas ambulatorinei grandžiai“ tikslas – modernizuoti informacines sistemas, kurios toliau vadinamos „Ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų informacinė sistema“ (toliau – AASPĮ IS).  Minėta sistema yra reikalinga ambulatorinių E.sveikatos paslaugų teikimui. Ji sėkmingai įdiegta VšĮ Šeškinės poliklinika bei partnerių organizacijose (įskaitant ir jų struktūrinius vienetus).

  Įgyvendinus pastarąjį projektą buvo pasiekti užsibrėžti uždaviniai, tokie kaip sukurtos naujos elektroninės sveikatos paslaugos pacientams, paciento informavimas apie jam aktualias profilaktines gydymo paslaugas (personalizuotas lygis), taip pat pacientų medicininės sveikatos istorijos duomenų kaupimas, saugojimas ir pateikimas elektroniniu būdu tiek pacientams, tiek SPĮ specialistams. Verta paminėti, jog buvo atnaujinta ir išplėsta (modernizuota) AASPĮ IS (patobulintos ir naujai sukurtas funkcionalumas SPĮ darbuotojams) bei VšĮ Šeškinės poliklinikos patalpose įrengtas techninės įrangos centras bei sukurtos AASPĮ IS sąsajos su kitomis informacinėmis sistemomis, kaip tai numatyta teisės aktuose.

  Projekto metu sukurtas AASPĮ IS duomenų mainų modulis, kuris užtikrina integraciją su E.sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacine sistema bei kitomis išorinėmis informacinėmis sistemomis. Įsigyta techninė įranga bei įdiegtos licencijuotos programos leidžia projekto partneriams per interneto prieigą pasiekti bei naudotis sukurta naująja sistema.

  „SANTA-HIS adaptavimas ambulatorinei grandžiai“ projektas yra skirtas pacientams, projekte dalyvaujančių SPĮ darbuotojams, taip pat kitoms sveikatos priežiūros sektoriaus institucijoms ir įstaigoms.

  Projektą įgyvendina VšĮ šeškinės poliklinika kartu su partneriais – VšĮ „Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras“, Zarasų rajono savivaldybės VšĮ Pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Grigiškių sveikatos priežiūros centru, VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centru, VšĮ Trakų pirminės sveikatos priežiūros centru, VšĮ Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centru, VšĮ Lentvario ambulatorija, VšĮ Aukštadvario pirminės sveikatos priežiūros centru.

  Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal ES Struktūrinių fondų Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-11-V „Elektroninės sveikatos paslaugos savivaldybėse“. Bendra projekto vertė 579240,04 eurų.

   

   

  Ar ši informacija Jums buvo naudinga?

   
 •   

  Vilniaus miesto Šeškinės poliklinika vasarą pasitinka atsinaujinusi  VILNIAUS MIESTO ŠEŠKINĖS POLIKLINIKA VASARĄ PASITINKA ATSINAUJINUSI

   

  Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika sėkmingai įgyvendino Europos Sąjungos Sanglaudos fondo  ir Lietuvos Respublikos biudžeto finansuotą projektą „Viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos pastato renovavimas siekiant didinti energijos efektyvumą“.  Projektu buvo siekiama iš esmės pagerinti poliklinikos pastato technines ir energetines charakteristikas.

  Projekto metu apšiltintos sienos ir cokolis leis sutaupyti energijos išteklius, o kartu apsaugos pastato konstrukcijas nuo neigiamo atmosferos poveikio. Be minėtų pastato sienų ir cokolio šiltinimo darbų, buvo renovuota šildymo sistema, siekiant, kad aukščiau minėtos priemonės duotų norimą efektą.

  Įgyvendintos veiklos taip pat leis pagerinti viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos pastato sanitarines sąlygas patalpose, sumažins avarinių situacijų tikimybę, o svarbiausia – bus efektyviau šildomos patalpos, jos šils tolygiai, o reguliavimo galimybės sudarys sąlygas taupyti šilumos energiją bei mažinti energetinius nuostolius.

  Projektas buvo įgyvendintas 2012 m. lapkričio – 2013 m. gegužės mėn. laikotarpiu pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-04-R priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“. Bendra šio projekto vertė 4,3 mln. litų, iš kurių 3,37 mln. litų  buvo skirta iš ES struktūrinių fondų.

  Ar ši informacija Jums buvo naudinga?

   
 •   

  Šeškinės poliklinikoje įkurtas psichikos dienos stacionaras prie psichikos sveikatos centro

  Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika sėkmingai įgyvendino Regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamą projektą „Psichikos dienos stacionaro įkūrimas prie Psichikos sveikatos centro viešojoje įstaigoje Šeškinės poliklinikoje“

  Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika teikia pirminio ir antrinio lygio medicinines asmens sveikatos priežiūros paslaugas Vilniaus mieste. Pagrindiniai poliklinikos tikslai yra susiję su paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimu bei kokybės kontrolės užtikrinimu, todėl Įstaiga koncentruojasi į paslaugų teikimo tobulinimą ir efektyvumą, ko buvo siekiama ir baigtu įgyvendinti projektu.

  Įgyvendinant projektą „Psichikos dienos stacionaro įkūrimas prie Psichikos sveikatos centro viešojoje įstaigoje Šeškinės poliklinikoje“, vienai iš socialiai jautriausių žmonių grupių, psichikos negalią turintiems žmonėms bei jų artimiesiems, priartinamos psichikos sveikatos paslaugos – nebereikės važiuoti į kituose miesto rajonuose esančias gydymo įstaigas, pacientams atsiranda galimybė gydantis nenutolant nuo įprasto savo gyvenimo, nuo savo šeimos bei socialinės aplinkos.

  Vieni iš pagrindinių psichikos negalią turinčių asmenų poreikių šalia gydymo – gauti pakankamai informacijos apie ligą ir nuolatinę efektyvią reabilitaciją. Psichikos negalią turinčių žmonių artimieji ne visada sugeba ir gali tinkamai orientuoti tokius ligonius lavinti socialinius įgūdžius ir prisitaikyti prie visuotinai priimtinų bendravimo normų, todėl teikiant dienos stacionaro paslaugas įvairių psichoterapijos bei psichosocializacijos priemonių taikymas padės mažinti psichikos negalios žmonių atskirtį ir didinti jų savarankiškumą buityje bei visuomenėje.

  Dienos stacionaro paskirtis – teikiant socialines ir medicinines paslaugas sustiprinti psichikos negalią turinčių žmonių gebėjimus prisitaikyti prie aplinkos, atkurti bendruomeninius ryšius, padėti jiems integruotis į visuomenę, skatinti socializaciją ir sudaryti sąlygas realizuoti savo gebėjimus, todėl Psichikos sveikatos dienos stacionare pacientams bus teikiamas įvairiapusiškų paslaugų kompleksas vienoje vietoje: profesionali specialistų komanda teiks medicininę, psichologinę ir socialinę pagalba, centre taip pat bus taikomos individuali ir grupinė psichoterapijos, audiovizualinė relaksacija, palaikomosios mankštos, šviesos ir užimtumo (mezgimas, piešimas, siuvimas, lipdymas ir kt.) terapijos, bus atstatomi kasdieniniai įgūdžiai, lavinami bendravimo įgūdžiai.

  Moksliniais tyrimais įrodyta, jog visapusė reabilitacija labai teigiamai veikia psichikos negalią turinčių asmenų socializaciją. Įgiję būtinų įgūdžių, jie gali ne tik lengviau tvarkytis buityje savarankiškai, bet netgi sėkmingai dirbti. Tyrimai rodo, kad apie 20 proc. psichikos negalios asmenų, kuriems suteikiama visapusiška reabilitacija, sugeba sėkmingai integruotis į darbo rinką.

  Projekto lėšomis buvo suremontuoti Psichikos dienos centro paslaugas teikiančių specialistų kabinetai, patalpos, skirtos užsiėmimams vykdyti, laboratorinių tyrimų atlikimui skirta patalpa, dušai ir tualetai (iš viso 492 m2 poliklinikos patalpų, iš jų projekto lėšomis kompensuojami 437 m2). Taip pat įsigyta modernios medicininės, kompiuterinės, programinės įrangos, baldų, įvairios įrangos, skirtos namų (darbinių) įgūdžių atstatymui, pacientų poilsio ir audiovizualinės relaksacijos kambariams.

   

  Projektas, kurio vertė daugiau nei 799 tūkst. litų įgyvendintas pagal 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP3-2.1-SAM-08-R-01-001 „Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas.

  Ar ši informacija Jums buvo naudinga?

   
 •   

  Šeškinės poliklinikoje atnaujinta ir modernizuota antrinio lygio ambulatorinių ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugų infrastruktūra

     

  Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika baigė įgyvendinti Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų plėtros ir jų kokybės užtikrinimas viešojoje įstaigoje Šeškinės poliklinikoje“.

  Pagrindinis Poliklinikos veiklos tikslas – teikti kokybiškas medicinos paslaugas apimant ligų prevenciją, diagnostiką, gydymą ir ambulatorinę reabilitaciją, siekiant kokybiškesnio paslaugų teikimo, kad jos būtų laiku prieinamos ir būtų užtikrintas jų tęstinumas. Tikslui įgyvendinti yra būtina turėti kvalifikuotą medicininį personalą ir adekvačią, atitinkančią laikmečio reikalavimus modernią infrastruktūrą.

  Siekiant užtikrinti Poliklinikoje sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, prieinamumą ir paslaugų poreikio tenkinimą, sudaryti galimybę pacientams, sergantiems plačiai paplitusiomis ligomis gydytis arčiausiai namų esančioje sveikatos priežiūros įstaigoje ir norint plėsti teikiamų paslaugų ambulatorinėmis sąlygomis apimtis, buvo inicijuotas šis projektas.

  Projekto įgyvendinimas padidins įstaigos darbo efektyvumą, o tuo pačiu ir bendrą paslaugų kokybės lygį – poliklinika yra aprūpinta būtiniausia medicinine įranga, pagerinta dabartinės poliklinikos infrastruktūros kokybė, užtikrintas teikiamų paslaugų saugumas, savalaikiškumas ir kokybė.

  Projekto metu suremontuoti poliklinikos konsultacines paslaugas teikiančių specialistų kabinetai, laukiamieji, ambulatorinės reabilitacijos procedūrų kabinetai (iš viso 1106,71 m2), įsigyta įranga, reikalinga antrinio lygio ambulatorinėms paslaugoms teikti (rentgenoskopinis aparatas, ultragarsinio tyrimo aparatas, endoskopinė vaizdo sistema ir kardioechoskopas), taip pat įranga, skirta fizinės medicinos ir ambulatorinės reabilitacijos skyriaus teikiamoms paslaugoms gerinti (magneto terapijos aparatas, žemo dažnio terapijos komplektas, kombinuoti elektros-ultragarso terapijos aparatai, trumpųjų bangų terapijos aparatai, ultragarsiniai inhaliatoriai, dviratis su gulsčia padėtimi, dviratis su sėdima padėtimi, bėgimo takelis, diržinis masažuoklis, povandeninio masažo vonia, treniruoklis šlaunų raumenims stiprinti ir termostatas).

  Šeškinės poliklinikos įgyvendintas projektas turės teigiamą poveikį vaikams ir suaugusiems – bus teikiamos kokybiškesnės sveikatos priežiūros paslaugos ir pagerintas šių paslaugų prieinamumas, bus sudarytos reikalingos sąlygos teikiamų medicininių paslaugų efektyvumui ir veiksmingumui didinti, padidės galimybė greičiau ir laiku diagnozuoti ligas bei skirti visavertį gydymą, bus pagerintos gydytojų darbo sąlygos. Projekto sukuriama socialinė – ekonominė nauda teigiamai veiks šalies darbo jėgos apimtį ir produktyvumą, leis išsaugoti sveiką, darbingą ir saugią visuomenę, gerinti gyvenimo kokybę bei didinti ekonomikos plėtrą ir veiksmingumą.

   

  Projektas finansuotas pagal 2007-2013m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.1-SAM-10-V priemonę „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“. Projektas buvo įtrauktas į valstybės projektų sąrašą.

   

   

  Ar ši informacija Jums buvo naudinga?

   
 •   

  Sveikatos priežiūros paslaugų kokybę užtikrins kvalifikuoti darbuotojai ir moderni sistema

   

     

   

  Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika yra viena didžiausių poliklinikų Vilniaus mieste, teikianti pirminio, antrinio lygio ambulatorines bei fizinės medicinos ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugas. Šeškinės poliklinikoje yra registruota virš 97 000 Vilniaus gyventojų, kuriuos aptarnauja savo kvalifikaciją nuolat tobulinantys gydytojai, teikiantys pirmines sveikatos priežiūros paslaugas ir antrinę konsultacinę bei reabilitacinę pagalbą. Poliklinikoje veikia šeimos medicinos gydytojų, vaikų ligų, odontologijos, fizinės medicinos ir reabilitacijos, konsultacijų, radiologijos skyriai, klinikinės diagnostikos laboratorija, akušerijos ir ginekologijos ir kiti.

  Šeškinės poliklinika sėkmingai baigė įgyvendinti Europos Sąjungos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto remiamą projektą „Viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos darbuotojų tęstinis kompetencijos ugdymas, tokiu būdu gerinant pacientų aptarnavimo kokybę ir didinant darbuotojų lojalumą poliklinikai“. Gegužės mėnesį įvyko paskutiniai projekto mokymai poliklinikos darbuotojams. Didžiulio įstaigos personalo susidomėjimo sulaukusiu projektu siekiama tobulinti poliklinikos medicinos personalo profesinę kvalifikaciją ir įgūdžius, tai padės pagerinti pacientų aptarnavimo kokybę, sustiprinti darbuotojų lojalumą įstaigai ir padidinti jų motyvaciją efektyviai dirbti.

  Projekto metu iš viso buvo surengta 100 UAB „Žmogaus studijų centro“ kartu su jungtinės veiklos partneriais organizuotų mokymų. Mokymai vyko tiek specialybinėmis, streso valdymo, komunikacijos temomis, tiek temomis, leidžiančiomis patobulinti veiklos planavimo, lyderystės, darbo organizavimo įgūdžius ir kt. Projektas įgyvendintas sėkmingai – jo rezultatai viršijo pradžioje užsibrėžtus tikslus. Darbuotojų susidomėjimas mokymais viso projekto metu buvo labai didelis, nes šis projektas atitiko realius Įstaigos darbuotojų poreikius. Iš pradžių buvo planuota, jog mokymuose dalyvaus 385 Įstaigos darbuotojai, tačiau galutinis rezultatas – projekto metu savo kvalifikaciją kėlė daugiau kaip 450 poliklinikos darbuotojų. Mokymuose įgytos žinios ir įgūdžiai bus pritaikomi kasdienėje darbuotojų veikloje, todėl žymiai pagerės poliklinikos teikiamų paslaugų kokybė - pacientai bus aptarnaujami korektiškiau, efektyviau, užtikrinčiau.

  Projekto metu VšĮ Šeškinės poliklinika taip pat įdiegė ir personalo valdymo sistemą, kurios pagrindinis tikslas yra padėti poliklinikos vadovams geriau pasiekti įstaigos tikslus, efektyviau valdyti darbuotojų veiklą ir užtikrinti paramą darbuotojams karjeros planavimo srityje.

  Poliklinikos direktorius Jonas Kairys teigia, kad „Personalo valdymo sistemos įdiegimas Įstaigoje yra svarbus visiems Poliklinikos pacientams, nes Personalo valdymo sistema suteikia galimybę stebėti kaip darbuotojai vykdo savo kvalifikacijos kėlimo planus, siekia užsibrėžtų profesinių tikslų. Todėl dėmesys ir įvertinimas yra skiriamas kiekvienam darbuotojui individualiai. Tokiu būdu yra didinama darbuotojų motyvacija, pasitenkinimas atliekamu darbu, vadinasi, gerinamas darbo efektyvumas“.

  Personalo valdymo sistema yra modernus vadybos metodas, skirtas šiuolaikinei sveikatos priežiūros įstaigai, siekiančiai didinti personalo ir veiklos vadybos efektyvumą, užtikrinti įstaigos ir LR Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytų strateginių prioritetų – saugoti ir stiprinti visuomenės sveikatą bei pasitenkinimą sveikatos priežiūros paslaugomis, teikiant aukštos kokybės, saugias ir prieinamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas – įgyvendinimą. Ši sistema apjungia visų organizacijos padalinių veiklas, yra paruošta ir pritaikyta kiekvienam padaliniui ir pareigybei. Ja siekiama padėti vadovams įgyvendinti organizacijos tikslus ir tobulinti darbuotojų veiklą.

  Naudojantis personalo valdymo sistema bus sustiprinta įstaigos darbuotojų motyvacija efektyviai dirbti ir jų lojalumas, nes atsiras galimybė geriau motyvuoti darbuotojus, stebėti, kaip jie vykdo kompetencijos ugdymo planus, pasiekia jiems iškeltus veiklos tikslus. Darbuotojai aiškiai supras organizacijos veiklos tikslus ir uždavinius, žinos, ką konkrečiai jie turi daryti, kad prisidėtų prie jų pasiekimo, bei įprasmins, kokias savo kompetencijas jiems reikia ugdyti. Tokiu būdu bus suderinti įstaigos veiklos tikslai ir rodikliai su kiekvieno padalinio ir darbuotojo veiklos tikslais ir rezultatais. Atsižvelgiant į tai, kad darbuotojai labai gerai vertino jiems skirtus mokymus, Įstaigos administracija sieks ir ateityje ieškoti būdų, kad darbuotojai galėtų kelti savo kvalifikaciją ne tik profesinėje srityje, bet ir mokymuose, kuriais Įstaigoje būtų sukurta kompetentinga, bendradarbiaujanti komanda, teikianti geros kokybės, saugias, savalaikes paslaugas.


   Projektas buvo pradėtas įgyvendinti 2009 m. ir baigtas 2011 m. rugpjūčio mėn. pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“. Bendra šio projekto vertė yra 2,8 mln. litų, iš kurių 2,4 mln. litų sudaro lėšos iš ES struktūrinių fondų.

   Projektas buvo pradėtas įgyvendinti 2009 m. ir baigtas 2011 m. rugpjūčio mėn. pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“. Bendra šio projekto vertė yra 2,8 mln. litų, iš kurių 2,4 mln. litų sudaro lėšos iš ES struktūrinių fondų.

  Ar ši informacija Jums buvo naudinga?

   
 •   

  Vaikų ambulatorinių-konsultacinių centrų įkūrimas Vilniaus mieste, siekiant gerinti vaikų priežiūros paslaugų pasiekiamumą ir kokybę

  Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika, viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika ir viešoji įstaiga Centro poliklinika įgyvendino Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų bendrojo finansavimo projektą „Vaikų ambulatorinių-konsultacinių centrų įkūrimas Vilniaus mieste, siekiant gerinti vaikų sveikatos priežiūros paslaugų pasiekiamumą ir kokybę“.

  Pasiektas projekto tikslas – bendromis partnerių jėgomis bei priemonėmis įgyvendintas projektas, padėsiantis pagerinti vaikams teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę. Projekto metu įsteigti nauji centrai:

  Vaikų kardiologijos ir vaikų neurologijos centras Šeškinės poliklinikoje.

  -  Vaikų kardiologo konsultacijos;

  -  Vaikų  neurologo konsultacijos;

  -  Kardioechoskopijos paslaugos;

  -  Neurosonoskopijos paslaugos;

  -  Kaklo kraujagyslių doplerinė flaumetrijos paslaugos;

  -  Elektroencefalografijos paslaugos;

  -  Elektrokardiografijos paslaugos.

  Vaikų endokrinologijos, traumatologijos ir ortopedijos, oftalmologijos ligų centras Antakalnio poliklinikoje.

  Vaikų gastroenterologijos, pulmonologijos, alergologijos ir dermatologijos centras Centro poliklinikoje.

  Projekto metu buvo suremontuotos patalpos, kuriose įkurti konsultaciniai centrai (iš viso 494 kv.m.), įsigyta nauja medicininė įranga, reikalinga įvairiems tyrimams atlikti (iš viso 11 įrenginių).

  Ši vaikų ambulatorinių-konsultacinių centrų sistema leidžia padidinti antrinio lygio konsultacinių paslaugų vaikams prieinamumą ir kokybę ne tik Vilniaus mieste, bet ir visoje Lietuvoje, kadangi reikalingas paslaugas gali gauti ir neprisirašę šiose poliklinikose vaikai, bet turintys gydytojo siuntimą tokioms paslaugoms.

  Projektas įgyvendintas pagal Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų I-ąjį kvietimą paramai gauti. Projektas atitinka bendrąją, pagal EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus finansuojamą, sritį „Sveikatos apsauga ir vaikų priežiūra“ bei Lietuvos Respublikos išskirtą prioritetinę sritį „Vaikų sveikatos priežiūros prieinamumo ir kokybės gerinimas (ankstyvoji ligų diagnostika ir gydymas) bei sveikatos paslaugų kokybės kontrolės užtikrinimas“.

  Įgyvendinus projektą Šeškinės poliklinikos VAIKŲ KARDIOLOGIJOS IR NEUROLOGIJOS CENTRE paslaugas* teikia:

  Vaikų kardiologo konsultacijos:

  - Vaikų kardiologė Aušra Buteikienė

  - Vaikų kardiologė Jolita Jurkevičienė

  - Vaikų kardiologė Rasa Tamašauskienė

  Vaikų neurologo konsultacijos:

  - Vaikų neurologė Vida Maskelienė

  - Vaikų neurologė Alicija Šimkonienė

  - Vaikų neurologė Augenija Serapinienė

  Kardioechoskopija:

  - Vaikų kardiologė Aušra Buteikienė

  - Vaikų kardiologė Jolita Jurkevičienė

  - Vaikų kardiologė Rasa Tamašauskienė

  Neurosonoskopija:

  - Vaikų neurologė Vida Maskelienė

  Elektroencefalografija:

  - Gydytoja Rūta Samaitienė

  - Gydytoja Marina Stašaitienė

  - Laboratorinės diagnostikos specialistė Jelena Podlecka

  Elektrokardiografija (EKG):

  - Laboratorinės diagnostikos specialistė Irena Šimonienė

   

  * Paslaugos atliekamos nemokamai turint gydytojo siuntimą (forma 027/a)

  Ar ši informacija Jums buvo naudinga?

   
 •   

  Pirminės asmens sveikatos priežiūros efektyvumo didinimas VšĮ Šeškinės poliklinikoje

   Siekiant laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (toliau - PAASP) paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, įgyvendinamas projektas "Pirminės asmens sveikatos priežiūros efektyvumo didinimas VšĮ Šeškinės poliklinikoje", skirtas viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos infrastruktūros modernizavimui vaikų ligų, sveiko senėjimo bei vyresnio amžiaus šalies gyventojų ligų profilaktikos, prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos srityse. Projektas prisidės prie PAASP paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo.

  Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinta VšĮ Šeškinės poliklinikos infrastruktūra: atlikti patalpų, kuriose teikiamos PAASP paslaugos (I Šeimos medicinos ir Odontologijos skyriuose), remonto darbai, įsigyta nauja medicininė įranga, baldai, kompiuterinė technika bei tikslinė transporto priemonė. Projekto naudą pajus ne mažiau kaip 39 386 prisirašiusių prie Šeškinės poliklinikos gyventojų. Projekto tikslinė grupė: vaikai bei 55m. ir vyresnio amžiaus gyventojai.

  Projektas vykdomas pagal ES 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir VšĮ Šeškinės poliklinikos lėšomis.

  Ar ši informacija Jums buvo naudinga?