Darbo užmokestis
 
 
 
 

Vadovaudamasi 2011-07-08 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 40 - 551 "Dėl duomenų apie Vilniaus miesto savivaldybės institucijų, įstaigų ir įmonių darbuotojų darbo užmokestį teikimo ir skelbimo interneto svetainėje tvarkos aprašo tvirtinimo" nuostatomis viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika siūlo susipažinti su VšĮ Šeškinės poliklinikos darbuotojų vidutiniu mėnesiniu nustatytuoju (paskirtuoju) darbo užmokesčiu.

 

Pareigybės   pavadinimas

2017 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)  

 darbo užmokestis

(Eur)

 2018 m.

 

Darbuotojų skaičius

(užimtais etatais)

1 ketv.

 

1 ketv. 

(Eur)

 

 

Darbuotojų skaičius

(užimtais etatais)

2 ketv.

 

2 ketv. 

(Eur)

 

Darbuotojų skaičius

(užimtais etatais)

3 ketv.

3 ketv. 

(Eur)

 

Darbuotojų skaičius

(užimtais etatais)

4 ketv.

4 ketv.

(Eur)

Gydytojas

1372

 136  1413 133  1619  136  2124     

Gydytojai rezidentai

  1 530 511   1 464     

Slaugytojai

868

 174  902  173 1009   180  1215    

Pagalbinis personalas

432

 16  447  16 484   19 469     

Kiti

832

 111  885 110  925  101  981     

 

 

Ar ši informacija Jums buvo naudinga?