Darbo užmokestis
 
 
 
 

Vadovaudamasi 2011-07-08 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 40 - 551 "Dėl duomenų apie Vilniaus miesto savivaldybės institucijų, įstaigų ir įmonių darbuotojų darbo užmokestį teikimo ir skelbimo interneto svetainėje tvarkos aprašo tvirtinimo" nuostatomis viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika siūlo susipažinti su VšĮ Šeškinės poliklinikos darbuotojų vidutiniu mėnesiniu nustatytuoju (paskirtuoju) darbo užmokesčiu.

 

Pareigybės   pavadinimas

2018 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)  

 darbo užmokestis

(Eur)

 2019 m.

 

Darbuotojų skaičius

(užimtais etatais)

1 ketv.

 

1 ketv. 

(Eur)

 

 

Darbuotojų skaičius

(užimtais etatais)

2 ketv.

 

2 ketv. 

(Eur)

 

Darbuotojų skaičius

(užimtais etatais)

3 ketv.

3 ketv. 

(Eur)

 

Darbuotojų skaičius

(užimtais etatais)

4 ketv.

4 ketv.

(Eur)

Gydytojas

1757

 135  2517            

Gydytojai rezidentai

 530 3 923            

Slaugytojai

1068

 121 1659            

Pagalbinis personalas

498

 18  616            

Kiti

954

 168  1155            

 

 

Ar ši informacija Jums buvo naudinga?