Darbo užmokestis
 
 
 
 

Vadovaudamasi 2011-07-08 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 40 - 551 "Dėl duomenų apie Vilniaus miesto savivaldybės institucijų, įstaigų ir įmonių darbuotojų darbo užmokestį teikimo ir skelbimo interneto svetainėje tvarkos aprašo tvirtinimo" nuostatomis viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika siūlo susipažinti su VšĮ Šeškinės poliklinikos darbuotojų vidutiniu mėnesiniu nustatytuoju (paskirtuoju) darbo užmokesčiu.

 

Pareigybės   pavadinimas

2018 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)  

 darbo užmokestis

(Eur)

 2019 m.

 

Darbuotojų skaičius

(užimtais etatais)

1 ketv.

 

1 ketv. 

(Eur)

 

 

Darbuotojų skaičius

(užimtais etatais)

2 ketv.

 

2 ketv. 

(Eur)

 

Darbuotojų skaičius

(užimtais etatais)

3 ketv.

3 ketv. 

(Eur)

 

Darbuotojų skaičius

(užimtais etatais)

4 ketv.

4 ketv.

(Eur)

Gydytojas

1757

 135  2517  131 2654   137 2767     

Gydytojai rezidentai

 530 3 923 1170  1358     

Slaugytojai

1068

 121 1659 125  1831  123  1864     

Pagalbinis personalas

498

 18  616 17  643  18  620     

Kiti

954

 168  1155 160  1280  166  1330     

 

 

Ar ši informacija Jums buvo naudinga?